Paketat e Internetit

  • 100 MB Internet 3G/4G/4G+

 

60 00 Lekë

  • 500MB Internet 3G/4G/4G+

 

30000 Lekë

  • 50 Minuta Dalëse
  • 200 Minuta Hyrëse
  • 200 SMS

500 00 Lekë