PAKETA TË TJERA

 • 1GB Internet 3G/4G/4G+

 

200 00 Lekë

 • 1GB Internet 3G/4G/4G+
 • 300 Minuta Kombëtare
 • 300 SMS Kombëtare
 • 100 Minuta drejt rrjetit FIKS

50000 Lekë

 • 2GB Internet 3G/4G/4G+

40000 Lekë

 • 20 Minuta Ndërkombëtare

 

500 00 Lekë

 • 10 Minuta Ndërkombëtare

 

30000 Lekë

 • 2GB Internet 3G/4G/4G+

 

60000 Lekë

 • 400 MB Internet 3G/4G/4G+
 • 50 Minuta Kombëtare
 • 100 SMS Kombëtare
 • 200 SMS One

200 00 Lekë

 • 8GB Internet 3G/4G/4G+

 

120000 Lekë