Paketa Standarte

 • 5GB që shtohen deri në 10GB
 • + 3GB Online Bonus
 • Social + Chat (10GB)
 • 400 Minuta Kombëtare

1400 00 Lekë

 • 200MB Internet 3G/4G/4G+
 • 200 Minuta Kombëtare
 • 100 Minuta drejt rrjetit FIKS
 • 400 SMS Komb./Telekom

800 00 Lekë

 • 2GB Internet 3G/4G/4G+
 • + 3GB Online Bonus
 • 2500 Minuta Kombëtare
 • 200 Minuta drejt rrjetit FIKS

1200 00 Lekë

 • 5GB Internet 3G/4G/4G+
 • + 3GB Online Bonus
 • 3000 Minuta Kombëtare
 • 10 Minuta Ndërkombëtare

1400 00 Lekë

 • 10GB Internet 3G/4G/4G+
 • + 3GB Online Bonus
 • 3500 Minuta Kombëtare
 • 60 Minuta Ndërkombëtare

2000 00 Lekë