PAKETA SHTESE

  • 3GB Internet 3G/4G/4G+
  • Më shumë shpejtësi!

500 00 Lekë

  • 5GB Internet 3G/4G/4G+
  • Më shumë shpejtësi!

600 00 Lekë

  • 40 Minuta Ndërkombëtare

500 00 Lekë

  • 20 Minuta Ndërkombëtare

300 00 Lekë

  • 300 Minuta Kombëtare

600 00 Lekë

  • 10 Minuta Ndërkombëtare

200 00 Lekë