bannertapp1

AKTIVIZONI PAKETAT

Përfitoni 3GB bonus kur aktivizoni paketat MLXLEB nga aplikacioni.

 


 

Përfitoni 3GB bonus edhe nëse jeni në desktop.
Aktivizoni paketat MLXLEB nga Llogaria Ime.

 


*3GB bonus vlejnë për 28 ditë.
Oferta është e vlefshme deri në 30 Qershor 2018..

app1
Phone_2

KONTROLLONI
BALANCËN TUAJ

KONTROLLONI NJËSITË E MBETURA TË PAKETËS/

PAKETAVE TUAJA

Phone_3
app3

RIMBUSHNI NUMRIN TUAJ OSE ÇDO NUMËR TELEKOM ME PARAPAGESË

SHIKONI DETAJET E FATURËS DHE HISTORIKUN E FATURAVE TË TJERA

app4
app5

STATISTIKAT E 3 FATURAVE

TË FUNDIT

PAGUANI FATURAT TUAJA

OSE TË DIKUJT TJETËR

app6
app7

KONTAKTONI DIREKT ME KUJDESIN NDAJ KLIENTIT

AKTIVIZONI OSE ÇAKTIVIZONI SHËRBIME TË NDRYSHME

app8

SHKARKONI APLIKACIONIN
DHE PËRFITONI 3GB INTERNET DHURATË!*

* Njësitë janë të vlefshme për 14 ditë dhe përfitohet vetëm një here.