Pyetje te shpeshta Konfigurime Manuale të Internetit

iPhone

Internet

Shtypni [Settings] 

Shtypni [General] 

Shtypni [Cellular] .

Shtypni [Cellular Data] .

Plotësoni të dhënat si më poshtë:

APN : internet.t
User name :
Password :

Shtypni butonin [Home]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

BlackBerry Z30

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Përzgjidhni On Startup Show.

Përzgjidhni My Home Page…

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

BlackBerry Z10

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Aktivizoni Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Përzgjidhni Open a New Page.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

BlacBerry Q10

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Poshte Home Page perzgjidhni hapesiren ku mund te shkruani.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

BlackBerry Q5

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Poshte Home Page perzgjidhni hapesiren ku mund te shkruani.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

Alcatel Pop C1

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names]
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel OT M'Pop (AMC A4)

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names]
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel OT 993

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .
Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
APN protocol : IPv4
APN roaming protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save] .

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel OT 991 (AMC A3)

Internet

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [Wireless & networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save] .

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel OT 918 (AMC Touch)

Internet

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [Wireless & networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default 
APN protocol : IPv4

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel OT 890

Internet

Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [Wireless and networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [GSM/UMTS Options]

Perzgjidhni [Access Point Names]

Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet 
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : default 
Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili i ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Alcatel One Touch Scribe HD

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4 
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel One Touch S Pop

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Alcatel Idol Mini

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [More…]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

Samsung Galaxy Ace S5830

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls] Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni ikonen [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : default 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung Galaxy Fit S5670

Internet

Shtypni ikonen [Applications] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless and networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet 
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet 

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung Galaxy Gio S5660

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless and networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet 
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : None
APN type : Internet 

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S5610

Internet

Hyni ne menu dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet 
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90 
DNS :
Bearer : GPRS 

Tek [Advanced settings] :
APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung Galaxy Mini S5570

Internet

Perpara se te aktivizoni sherbimin MMS, duhet te siguroheni qe ky sherbim nuk eshte aktivizuar me pare!

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications.

Shtypni [Settings]
Shtypni [Wireless and network]

Shtypni [Mobile network] 

Shtypni [Access Point Names] 

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
User name :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet 

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S5360 Galaxy Y

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications.

Shtypni [Settings]
Shtypni [Wireless and network]

Shtypni [Mobile network] 

Shtypni [Access Point Names] 

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
User name :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet 

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Save] .

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S5230

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Browser]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Browser profiles] .

Tek [Browser profiles] shtyp [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet 
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :

Shtypni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S3650

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet Mobile]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Create] .

Nese lista shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistues, per ta zevendesuar me profilin e ri

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet 
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :

Shtypni [Save]  dhe me pas  shtypni butonin qe fik telefonaten

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S3550

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL :
Bearer : GSM Only
Proxy : Off 
Address :
Port :
DNS 1 :
DNS 2 :
GPRS settings :
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung S3370

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet Mobile]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Create] .

Nese lista shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistues, per ta zevendesuar me profilin e ri

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet 
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :

Shtypni [Save]  dhe me pas  shtypni butonin qe fik telefonaten

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung M8800

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet 
Access name : internet.t 
Auth type : Normal 
User ID :
Password :
Protocol : HTTP 
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger Time (Sec.) : 300 

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung I9300 Galaxy S III

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : Ignore
Port : Ignore
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung I9001 Galaxy S Plus

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network settings]

Përzgjidhni [Access Point Names].

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet 
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet 

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung i8320

Internet 

Shtypni [Applications] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Vodafone connections] .

Shtypni butonin “Plus”qe shfaqet ne fund te ekranit.

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Set name : Wireless Internet 
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User name :
Password :
Protocol : HTTP
Home web address : Lere bosh
Proxy address : Lere bosh
Port number : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :

Shtypni ikonen “Check” qe shfaqet ne pjesen siperme te ekranit, ne krahe te djathte.

Shtypni butonin qe fik telefonaten.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung i8190 Galaxy SIII mini

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung i7500 Galaxy

Internet 

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung i5700 Galaxy

Internet

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung i5500 Galaxy 5

nternet 

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung Galaxy S4

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : Ignore
Port : Ignore
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung Galaxy Note II

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung E2550

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles].

Nese lista shfaqet boshe, shtypni [Create] . ne te kundertshtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create].

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL :
Bearer : GSM Only
Proxy : Off
Address :
Port :
DNS 1 :
DNS 2 :
GPRS settings :
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

Samsung Chat 222

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network]

Përzgjidhni [Connections] .

Pergjijgjuni me  [Yes] pyetjes: “The menu manages connection profiles…Continue?”.

Nese lista shfaqet boshe, shtypni [New] .

ne te kundertshtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL : Ignore
Bearer : GPRS
Proxy : Off 
Address :
Port :
Linger Time (Sec.) : 300 
DNS :
DNS 1 :
DNS 2 :
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung C6625

Internet 

Shtypni [Start]

Përzgjidhni [All Programs]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [More Settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [GPRS]

Përzgjidhni [New…] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Description : Wireless Internet 
Connects to : WAP Network 
Access point : internet.t 
User name :
Password :
Authentication Type : PAP 
Primary DNS : Lere bosh
Secondary DNS : Lere bosh
IP address : Lere bosh

Shtypni [Done] dy here

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung C6620

Internet

Shtypni [Start]

Përzgjidhni [All Programs]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [More Settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [GPRS]

Përzgjidhni [New…] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Description : Wireless Internet 
Connects to : WAP Network 
Access point : internet.t 
User name :
Password :
Authentication Type : PAP 
Primary DNS : Lere bosh
Secondary DNS : Lere bosh
IP address : Lere bosh

Shtypni [Done] dy here

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung B3210

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Browser profiles] .

Shtypni [Options] Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90
DNS :
Bearer : GPRS
Advanced settings :
APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung B3410

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles].

Shtypni [More] dhe përzgjidhni [Create].

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name: Wireless Internet
Home URL: Lere bosh
Bearer: GPRS only
Proxy: Off 
Address: Lere bosh
Port: Lere bosh
DNS1: Lere bosh
DNS2 Lere bosh
GPRS settings:
Access name: internet.t 
User ID:
Password: (shtypni [Save] )
GSM settings:

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung B7610 Omnia Pro

Internet 

Shtypni butonin [Start] dhe përzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings], përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [Advanced]

Përzgjidhni [Select Networks] .

Shtypni [New…] dhe shkruani Wireless Internet .

Shtypni [Modem]

Përzgjidhni [New…] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Enter the connection name : Wireless Internet
Select a modem : Cellular Line (GPRS) (shtypni [Next] )
Enter the access point name : internet.t (shtypni [Next] )
User name :
Password :
Domain : Lere bosh

Shtypni [Finish]

Shtypni  [ok].

Perzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar : Wireless Internet

Shtypni [ok] dy here, dhe me pas shtypni ikonen [Close] per te dale nga menuja.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung C3050

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet 
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90 
DNS :
Bearer : GPRS 

Tek [Advanced settings] :

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

Samsung C5510

Internet 

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Profile name : Wireless Internet 
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90 
DNS :
Bearer : GPRS 

Tek [Advanced settings] :

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.